Протоколы Правления

Размещено: 01.06.2013 15:00

Изменено: 01.03.2019 12:05

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №1 от 14.09.2012

Размещено: 01.06.2013 11:00 Изменено: 01.06.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №2 от 10.10.2012

Размещено: 01.06.2013 11:00 Изменено: 01.06.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №3 от 20.10.2012

Размещено: 01.06.2013 11:00 Изменено: 01.06.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №4 от 07.11.2012

Размещено: 01.06.2013 11:00 Изменено: 01.06.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №5 от 10.11.2012

Размещено: 01.06.2013 11:00 Изменено: 01.06.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №6 от 20.11.2012

 Размещено: 01.06.2013 11:00 Изменено: 01.06.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №7 от 24.05.2013

 Размещено: 01.06.2013 11:00 Изменено: 01.06.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №8 от 25.06.2013

Размещено: 25.06.2013 11:00 Изменено: 25.06.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №9 от 29.08.2013

Размещено: 29.08.2013 11:00 Изменено: 29.08.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №10 от 20.09.2013

Размещено: 20.09.2013 11:00 Изменено: 20.09.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №12 от 29.11.2013

Размещено: 29.11.2013 11:00 Изменено: 29.11.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №13 от 05.12.2013

Размещено: 05.12.2013 11:00 Изменено: 05.12.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №14 от 25.12.2013

Размещено: 25.12.2013 11:00 Изменено: 25.12.2013 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №15 от 23.01.2014

Размещено: 23.01.2014 11:00 Изменено: 23.01.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №16 от 29.01.2014

Размещено: 29.01.2014 11:00 Изменено: 29.01.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №18 от 07.02.2014

Размещено: 07.02.2014 11:00 Изменено: 07.02.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №19 от 11.02.2014

Размещено: 11.02.2014 11:00 Изменено: 11.02.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №20 от 05.03.2014

Размещено: 05.03.2014 11:00 Изменено: 05.03.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №21 от 13.03.2014

Размещено: 13.03.2014 11:00 Изменено: 13.03.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №22 от 14.03.2014

Размещено: 14.03.2014 11:00 Изменено: 14.03.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №23 от 18.03.2014

Размещено: 18.03.2014 11:00 Изменено: 18.03.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №25 от 25.03.2014

Размещено: 25.03.2014 11:00 Изменено: 25.03.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №26 от 26.03.2014

Размещено: 26.03.2014 11:00 Изменено: 26.03.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №27 от 01.04.2014

Размещено: 01.04.2014 11:00 Изменено: 01.04.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №28 от 02.04.2014

Размещено: 02.04.2014 11:00 Изменено: 02.04.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №29 от 22.04.2014

Размещено: 22.04.2014 11:00 Изменено: 22.04.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №30 от 30.04.2014

Размещено: 30.04.2014 11:00 Изменено: 30.04.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №31 от 06.06.2014

Размещено: 06.06.2014 11:00 Изменено: 06.06.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №32 от 27.06.2014

Размещено: 27.06.2014 11:00 Изменено: 27.06.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №33 от 11.07.2014

Размещено: 11.07.2014 11:00 Изменено: 11.07.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №34 от 16.07.2014

Размещено: 16.07.2014 11:00 Изменено: 16.07.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №35 от 12.08.2014

Размещено: 12.08.2014 11:00 Изменено: 12.08.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №36 от 29.08.2014

Размещено: 29.08.2014 11:00 Изменено: 29.08.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №37 от 05.09.2014

Размещено: 05.09.2014 11:00 Изменено: 05.09.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №38 от 11.09.2014

Размещено: 11.09.2014 11:00 Изменено: 11.09.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №40 от 23.09.2014

Размещено: 23.09.2014 11:00 Изменено: 23.09.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №41 от 29.09.2014

Размещено: 29.09.2014 11:00 Изменено: 29.09.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №42 от 30.09.2014

Размещено: 30.09.2014 11:00 Изменено: 30.09.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №43 от 06.10.2014

Размещено: 06.10.2014 11:00 Изменено: 06.10.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №44 от 09.10.2014

Размещено: 09.10.2014 11:00 Изменено: 09.10.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №45 от 10.10.2014

Размещено: 10.10.2014 11:00 Изменено: 10.10.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №46 от 13.10.2014

Размещено: 13.10.2014 11:00 Изменено: 13.10.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №47 от 16.10.2014

Размещено: 16.10.2014 11:00 Изменено: 16.10.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №48 от 20.10.2014

Размещено: 20.10.2014 11:00 Изменено: 20.10.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №49 от 23.10.2014

Размещено: 23.10.2014 11:00 Изменено: 23.10.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №50 от 10.11.2014

Размещено: 10.11.2014 11:00 Изменено: 10.11.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №51 от 11.11.2014

Размещено: 11.11.2014 11:00 Изменено: 11.11.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №52 от 13.11.2014

Размещено: 1311.2014 11:00 Изменено: 13.11.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №54 от 19.11.2014

Размещено: 19.11.2014 11:00 Изменено: 19.11.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №55 от 03.12.2014

Размещено: 03.12.2014 11:00 Изменено: 03.12.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №56 от 18.12.2014

Размещено: 18.12.2014 11:00 Изменено: 18.12.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №57 от 23.12.2014

Размещено: 23.12.2014 11:00 Изменено: 23.12.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №58 от 25.12.2014

Размещено: 25.12.2014 11:00 Изменено: 25.12.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №59 от 31.12.2014

Размещено: 31.12.2014 11:00 Изменено: 31.12.2014 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №60 от 12.01.2015

Размещено: 12.01.2015 11:00 Изменено: 12.01.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №61 от 27.01.2015

Размещено: 27.01.2015 11:00 Изменено: 27.01.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №62 от 02.02.2015

Размещено: 02.02.2015 11:00 Изменено: 02.02.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №63 от 05.02.2015

Размещено: 05.02.2015 11:00 Изменено: 05.02.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №64 от 10.02.2015

Размещено: 10.02.2015 11:00 Изменено: 10.02.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №65 от 11.02.2015

Размещено: 11.02.2015 11:00 Изменено: 11.02.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №66 от 17.02.2015

Размещено: 17.02.2015 11:00 Изменено: 17.02.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №67 от 18.02.2015

Размещено: 18.02.2015 11:00 Изменено: 18.02.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №68 от 27.02.2015

Размещено: 27.02.2015 11:00 Изменено: 27.02.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №69 от 02.03.2015

Размещено: 02.03.2015 11:00 Изменено: 02.03.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №70 от 03.03.2015

Размещено: 03.03.2015 11:00 Изменено: 03.03.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №71 от 04.03.2015

Размещено: 04.03.2015 11:00 Изменено: 04.03.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №72 от 05.03.2015

Размещено: 05.03.2015 11:00 Изменено: 05.03.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №73 от 10.03.2015

Размещено: 10.03.2015 11:00 Изменено: 10.03.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №74 от 11.03.2015

Размещено: 11.03.2015 11:00 Изменено: 11.03.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №75 от 16.03.2015

Размещено: 16.03.2015 11:00 Изменено: 16.03.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №76 от 23.03.2015

Размещено: 23.03.2015 11:00 Изменено: 23.03.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №77 от 24.03.2015

Размещено: 24.03.2015 11:00 Изменено: 24.03.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №78 от 14.04.2015

Размещено: 14.04.2015 11:00 Изменено: 14.04.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №79 от 15.04.2015

Размещено: 15.04.2015 11:00 Изменено: 15.04.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №80 от 20.05.2015

Размещено: 20.05.2015 11:00 Изменено: 20.05.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №82 от 25.05.2015

Размещено: 25.05.2015 11:00 Изменено: 25.05.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №83 от 26.05.2015

Размещено: 26.05.2015 11:00 Изменено: 26.05.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №84 от 27.05.2015

Размещено: 27.05.2015 11:00 Изменено: 27.05.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №85 от 28.05.2015

Размещено: 28.05.2015 11:00 Изменено: 28.05.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №86 от 29.05.2015

Размещено: 29.05.2015 11:00 Изменено: 29.05.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №87 от 16.06.2015

Размещено: 16.06.2015 11:00 Изменено: 16.06.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №88 от 17.06.2015

Размещено: 17.06.2015 11:00 Изменено: 17.06.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №89 от 18.06.2015

Размещено: 18.06.2015 11:00 Изменено: 18.06.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №90 от 22.06.2015

Размещено: 23.06.2015 11:00 Изменено: 23.06.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №91 от 25.06.2015

Размещено: 25.06.2015 11:00 Изменено: 25.06.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №92 от 30.06.2015

Размещено: 30.06.2015 11:00 Изменено: 30.06.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №93 от 02.07.2015

Размещено: 02.07.2015 11:00 Изменено: 02.07.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния Парт­нер­ства №94 от 13.07.2015

Размещено: 13.07.2015 11:00 Изменено: 13.07.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №95 от 15.07.2015

Размещено: 15.07.2015 11:00 Изменено: 15.07.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №96 от 17.07.2015

Размещено: 17.07.2015 11:00 Изменено: 17.07.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №97 от 20.07.2015

Размещено: 20.07.2015 11:00 Изменено: 20.07.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №98 от 03.08.2015

Размещено: 03.08.2015 11:00 Изменено: 03.08.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №99 от 06.08.2015

Размещено: 06.08.2015 11:00 Изменено: 06.08.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №100 от 11.08.2015

Размещено: 11.08.2015 11:00 Изменено: 11.08.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №101 от 12.08.2015

Размещено: 12.08.2015 11:00 Изменено: 12.08.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №102 от 14.08.2015

Размещено: 14.08.2015 11:00 Изменено:14.08.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №103 от 24.08.2015

Размещено: 24.08.2015 11:00 Изменено: 24.08.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №104 от 25.08.2015

Размещено: 25.08.2015 11:00 Изменено: 25.08.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №105 от 08.09.2015

Размещено: 08.09.2015 11:00 Изменено: 08.09.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №106 от 09.09.2015

Размещено: 09.09.2015 11:00 Изменено: 09.09.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №107 от 11.09.2015

Размещено: 11.09.2015 11:00 Изменено: 11.09.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №108 от 18.09.2015

Размещено: 18.09.2015 11:00 Изменено: 18.09.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №109 от 21.09.2015

Размещено: 21.09.2015 11:00 Изменено: 21.09.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №110 от 02.10.2015

Размещено: 02.10.2015 11:00 Изменено: 02.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №111 от 05.10.2015

Размещено: 05.10.2015 11:00 Изменено: 05.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №112 от 06.10.2015

Размещено: 06.10.2015 11:00 Изменено: 06.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №113 от 08.10.2015

Размещено: 08.10.2015 11:00 Изменено: 08.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №114 от 09.10.2015

Размещено: 09.10.2015 11:00 Изменено: 09.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №115 от 13.10.2015

Размещено: 13.10.2015 11:00 Изменено: 13.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №116 от 14.10.2015

Размещено: 14.10.2015 11:00 Изменено: 14.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №117 от 16.10.2015

Размещено: 16.10.2015 11:00 Изменено: 16.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №118 от 21.10.2015

Размещено: 21.10.2015 11:00 Изменено: 21.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №119 от 26.10.2015

Размещено: 26.10.2015 11:00 Изменено: 26.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №120 от 27.10.2015

Размещено: 27.10.2015 11:00 Изменено: 27.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №121 от 30.10.2015

Размещено: 30.10.2015 11:00 Изменено: 30.10.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №122 от 02.11.2015

Размещено: 02.11.2015 11:00 Изменено: 02.11.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №123 от 05.11.2015

Размещено: 05.11.2015 11:00 Изменено: 05.11.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №124 от 06.11.2015

Размещено: 06.11.2015 11:00 Изменено: 06.11.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №125 от 10.11.2015

Размещено: 10.11.2015 11:00 Изменено: 10.11.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №126 от 13.11.2015

Размещено: 13.11.2015 11:00 Изменено: 13.11.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №127 от 16.11.2015

Размещено: 16.11.2015 11:00 Изменено: 16.11.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №128 от 17.11.2015

Размещено: 17.11.2015 11:00 Изменено: 17.11.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №129 от 18.11.2015

Размещено: 18.11.2015 11:00 Изменено: 18.11.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №130 от 25.11.2015

Размещено: 25.11.2015 11:00 Изменено: 25.11.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №131 от 27.11.2015

Размещено: 27.11.2015 11:00 Изменено: 27.11.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №132 от 03.12.2015

Размещено: 03.12.2015 11:00 Изменено: 03.12.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №133 от 04.12.2015

Размещено: 04.12.2015 11:00 Изменено: 04.12.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №134 от 07.12.2015

Размещено: 07.12.2015 11:00 Изменено: 07.12.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №135 от 09.12.2015

Размещено: 09.12.2015 11:00 Изменено: 09.12.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №136 от 10.12.2015

Размещено: 10.12.2015 11:00 Изменено: 10.12.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №137 от 11.12.2015

Размещено: 11.12.2015 11:00 Изменено: 11.12.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №138 от 23.12.2015

Размещено: 23.12.2015 11:00 Изменено: 23.12.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №140 от 28.12.2015

Размещено: 28.12.2015 11:00 Изменено: 28.12.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №141 от 29.12.2015

Размещено: 29.12.2015 11:00 Изменено: 29.12.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №142 от 30.12.2015

Размещено: 30.12.2015 11:00 Изменено: 30.12.2015 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №143 от 11.01.2016

Размещено: 11.01.2016 11:00 Изменено: 11.01.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №144 от 14.01.2016

Размещено: 14.01.2016 11:00 Изменено: 14.01.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №145 от 15.01.2016

Размещено: 15.01.2016 11:00 Изменено: 15.01.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №146 от 20.01.2016

Размещено: 20.01.2016 11:00 Изменено: 20.01.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №147 от 21.01.2016

Размещено: 21.01.2016 11:00 Изменено: 21.01.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №148 от 22.01.2016

Размещено: 22.01.2016 11:00 Изменено: 22.01.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №149 от 26.01.2016

Размещено: 26.01.2016 11:00 Изменено: 26.01.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №150 от 27.01.2016

Размещено: 27.01.2016 11:00 Изменено: 27.01.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №151 от 28.01.2016

Размещено: 28.01.2016 11:00 Изменено: 28.01.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №152 от 01.02.2016

Размещено: 01.02.2016 11:00 Изменено: 01.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №153 от 02.02.2016

Размещено: 02.02.2016 11:00 Изменено: 02.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №154 от 03.02.2016

Размещено: 03.02.2016 11:00 Изменено: 03.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №155 от 04.02.2016

Размещено: 04.02.2016 11:00 Изменено: 04.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №156 от 08.02.2016

Размещено: 08.02.2016 11:00 Изменено: 08.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №157 от 10.02.2016

Размещено: 10.02.2016 11:00 Изменено: 10.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №158 от 11.02.2016

Размещено: 11.02.2016 11:00 Изменено: 11.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №159 от 12.02.2016

Размещено: 12.02.2016 11:00 Изменено: 12.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №160 от 16.02.2016

Размещено: 16.02.2016 11:00 Изменено: 16.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №161 от 19.02.2016

Размещено: 19.02.2016 11:00 Изменено: 19.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №162 от 20.02.2016

Размещено: 20.02.2016 11:00 Изменено:20.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №163 от 25.02.2016

Размещено: 25.02.2016 11:00 Изменено: 25.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №164 от 26.02.2016

Размещено: 26.02.2016 11:00 Изменено: 26.02.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №165 от 01.03.2016

Размещено: 01.03.2016 11:00 Изменено: 01.03.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №166 от 02.03.2016

Размещено: 02.03.2016 11:00 Изменено: 02.03.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №167 от 04.03.2016

Размещено: 04.03.2016 11:00 Изменено: 04.03.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №168 от 11.03.2016

Размещено: 11.03.2016 11:00 Изменено: 11.03.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №169 от 14.03.2016

Размещено: 14.03.2016 11:00 Изменено: 14.03.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №170 от 15.03.2016

Размещено: 15.03.2016 11:00 Изменено: 15.03.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №171 от 16.03.2016

Размещено: 16.03.2016 11:00 Изменено: 16.03.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №172 от 23.03.2016

Размещено: 23.03.2016 11:00 Изменено: 23.03.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №173 от 31.03.2016

Размещено: 31.03.2016 11:00 Изменено: 31.03.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №174 от 01.04.2016

Размещено: 01.04.2016 11:00 Изменено: 01.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №175 от 05.04.2016

Размещено: 05.04.2016 11:00 Изменено: 05.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №176 от 06.04.2016

Размещено: 06.04.2016 11:00 Изменено: 06.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №177 от 07.04.2016

Размещено: 07.04.2016 11:00 Изменено: 07.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №178 от 08.04.2016

Размещено: 08.04.2016 11:00 Изменено: 08.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №179 от 12.04.2016

Размещено: 12.04.2016 11:00 Изменено: 12.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №180 от 13.04.2016

Размещено: 13.04.2016 11:00 Изменено: 13.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №181 от 14.04.2016

Размещено: 14.04.2016 11:00 Изменено: 14.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №182 от 15.04.2016

Размещено: 15.04.2016 11:00 Изменено: 15.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №183 от 18.04.2016

Размещено: 18.04.2016 11:00 Изменено: 18.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №184 от 19.04.2016

Размещено: 19.04.2016 11:00 Изменено: 19.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №185 от 20.04.2016

Размещено: 20.04.2016 11:00 Изменено: 20.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №186 от 21.04.2016

Размещено: 21.04.2016 11:00 Изменено: 21.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №187 от 25.04.2016

Размещено: 25.04.2016 11:00 Изменено: 25.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №188 от 26.04.2016

Размещено: 26.04.2016 11:00 Изменено: 26.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №189 от 27.04.2016

Размещено: 27.04.2016 11:00 Изменено:27.04.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №190 от 04.05.2016

Размещено: 04.05.2016 11:00 Изменено: 04.05.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №191 от 05.05.2016

Размещено: 05.05.2016 11:00 Изменено: 05.05.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №192 от 18.05.2016

Размещено: 18.05.2016 11:00 Изменено: 18.05.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №193 от 20.05.2016

Размещено: 20.05.2016 11:00 Изменено: 20.05.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №194 от 23.05.2016

Размещено: 23.05.2016 11:00 Изменено: 23.05.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №195 от 24.05.2016

Размещено: 24.05.2016 11:00 Изменено: 24.05.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №196 от 27.05.2016

Размещено: 27.05.2016 11:00 Изменено: 27.05.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №197 от 01.06.2016

Размещено: 01.06.2016 11:00 Изменено: 01.06.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №198 от 02.06.2016

Размещено: 02.06.2016 11:00 Изменено: 02.06.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №199 от 03.06.2016

Размещено: 03.06.2016 11:00 Изменено: 03.06.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №200 от 09.06.2016

Размещено: 09.06.2016 11:00 Изменено: 09.06.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №201 от 21.06.2016

Размещено: 21.06.2016 11:00 Изменено: 21.06.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №202 от 23.06.2016

Размещено: 23.06.2016 11:00 Изменено: 23.06.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №203 от 07.07.2016

Размещено: 07.07.2016 11:00 Изменено: 07.07.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №204 от 12.07.2016

Размещено: 12.07.2016 11:00 Изменено: 12.07.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №205 от 14.07.2016

Размещено: 14.07.2016 11:00 Изменено: 14.07.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №206 от 20.07.2016

Размещено: 20.07.2016 11:00 Изменено: 20.07.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №207 от 25.07.2016

Размещено: 25.07.2016 11:00 Изменено: 25.07.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №208 от 01.08.2016

Размещено: 01.08.2016 11:00 Изменено: 01.08.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №209 от 18.08.2016

Размещено: 18.08.2016 11:00 Изменено: 18.08.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №210 от 08.09.2016

Размещено: 08.09.2016 11:00 Изменено: 08.09.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №211 от 19.09.2016

Размещено: 19.09.2016 11:00 Изменено: 19.09.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №212 от 23.09.2016

Размещено: 23.09.2016 11:00 Изменено: 23.09.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №213 от 28.09.2016

Размещено: 28.09.2016 11:00 Изменено: 28.09.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №214 от 30.09.2016

Размещено: 30.09.2016 11:00 Изменено: 30.09.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №215 от 10.10.2016

Размещено: 10.10.2016 11:00 Изменено: 10.10.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №216 от 21.10.2016

Размещено: 21.10.2016 11:00 Изменено: 21.10.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №217 от 27.10.2016

Размещено: 27.10.2016 11:00 Изменено: 27.10.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №218 от 07.11.2016

Размещено: 07.11.2016 11:00 Изменено: 07.11.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №219 от 14.11.2016

Размещено: 14.11.2016 11:00 Изменено: 14.11.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №220 от 18.11.2016

Размещено: 18.11.2016 11:00 Изменено: 18.11.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №221 от 29.11.2016

Размещено: 29.11.2016 11:00 Изменено: 29.11.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №222 от 12.12.2016

Размещено: 12.12.2016 11:00 Изменено: 12.12.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №223 от 23.12.2016

Размещено: 23.12.2016 11:00 Изменено: 23.12.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №224 от 28.12.2016

Размещено: 28.12.2016 11:00 Изменено: 28.12.2016 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №225 от 11.01.2017

Размещено: 11.01.2017 11:00 Изменено: 11.01.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №226 от 13.01.2017

Размещено: 13.01.2017 11:00 Изменено: 13.01.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №227 от 18.01.2017

Размещено: 18.01.2017 11:00 Изменено: 18.01.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №228 от 23.01.2017

Размещено: 23.01.2017 11:00 Изменено: 23.01.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №229 от 27.01.2017

Размещено: 27.01.2017 11:00 Изменено: 27.01.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №230 от 31.01.2017

Размещено: 31.01.2017 11:00 Изменено: 31.01.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №231 от 02.02.2017

Размещено: 02.02.2017 11:00 Изменено: 02.02.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №232 от 13.02.2017

Размещено: 13.02.2017 11:00 Изменено: 13.02.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №233 от 20.02.2017

Размещено: 20.02.2017 11:00 Изменено: 20.02.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №234 от 06.03.2017

Размещено: 06.03.2017 11:00 Изменено: 06.03.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №235 от 20.03.2017

Размещено: 20.03.2017 11:00 Изменено: 20.03.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №236 от 21.03.2017

Размещено: 21.03.2017 11:00 Изменено: 21.03.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №237 от 23.03.2017

Размещено: 23.03.2017 11:00 Изменено: 23.03.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №238 от 24.03.2017

Размещено: 24.03.2017 11:00 Изменено: 24.03.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №239 от 28.03.2017

Размещено: 28.03.2017 11:00 Изменено: 28.03.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №240 от 05.04.2017

Размещено: 05.04.2017 11:00 Изменено: 05.04.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №241 от 10.04.2017

Размещено: 10.04.2017 11:00 Изменено: 10.04.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №242 от 19.04.2017

Размещено:19.04.2017 11:00 Изменено: 19.04.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №243 от 28.04.2017

Размещено: 28.04.2017 11:00 Изменено: 28.04.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №244 от 02.05.2017

Размещено: 02.05.2017 11:00 Изменено: 02.05.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №245 от 04.05.2017

Размещено: 04.05.2017 11:00 Изменено: 04.05.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №246 от 16.05.2017

Размещено: 16.05.2017 11:00 Изменено: 16.05.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №247 от 19.05.2017

Размещено: 19.05.2017 11:00 Изменено: 19.05.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №248 от 25.05.2017

Размещено: 25.05.2017 11:00 Изменено: 25.05.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №249 от 06.06.2017

Размещено: 06.06.2017 11:00 Изменено: 06.06.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №250 от 07.06.2017

Размещено: 07.06.2017 11:00 Изменено: 07.06.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №251 от 19.06.2017

Размещено: 19.06.2017 11:00 Изменено: 19.06.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №252 от 22.06.2017

Размещено: 22.06.2017 11:00 Изменено: 22.06.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №253 от 26.06.2017

Размещено: 26.06.2017 11:00 Изменено: 26.06.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №254 от 27.06.2017

Размещено: 27.06.2017 11:00 Изменено: 27.06.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №255 от 28.06.2017

Размещено: 28.06.2017 11:00 Изменено: 28.06.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №256 от 30.06.2017

Размещено: 30.06.2017 11:00 Изменено: 30.06.2017 11:00

 

 Про­то­кол За­се­да­ния Прав­ле­ния от 12.07.2017

Размещено: 12.07.2017 11:00 Изменено: 12.07.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №257 от 03.08.2017

Размещено: 03.08.2017 11:00 Изменено: 03.08.2017 11:00

 

Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №258 от 17.08.2017

Размещено: 17.08.2017 11:00 Изменено: 17.08.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №259 от 23.08.2017

Размещено: 23.08.2017 11:00 Изменено: 23.08.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №260 от 30.08.2017

Размещено: 30.08.2017 11:00 Изменено: 30.08.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №261 от 12.09.2017

Размещено: 12.09.2017 11:00 Изменено: 12.09.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №262 от 13.09.2017

Размещено: 13.09.2017 11:00 Изменено: 13.09.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №263 от 21.09.2017

Размещено: 21.09.2017 11:00 Изменено: 21.09.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №264 от 28.09.2017

Размещено: 28.09.2017 11:00 Изменено: 28.09.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №265 от 02.10.2017

Размещено: 02.10.2017 11:00 Изменено: 02.10.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №266 от 03.10.2017

Размещено: 03.10.2017 11:00 Изменено: 03.10.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №267 от 06.10.2017

Размещено: 06.10.2017 11:00 Изменено: 06.10.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №268 от 18.10.2017

Размещено: 18.10.2017 11:00 Изменено: 18.10.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №269 от 26.10.2017

Размещено: 26.10.2017 11:00 Изменено: 26.10.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №270 от 30.10.2017

Размещено: 30.10.2017 11:00 Изменено: 30.10.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №271 от 01.11.2017

Размещено: 01.11.2017 11:00 Изменено: 01.11.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №272 от 02.11.2017

Размещено: 02.11.2017 11:00 Изменено: 02.11.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №273 от 13.11.2017

Размещено: 13.11.2017 11:00 Изменено: 13.11.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №274 от 15.11.2017

Размещено: 15.11.2017 11:00 Изменено: 15.11.2017 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №275 от 24.11.2017

Размещено: 24.11.2017 11:00 Изменено: 24.11.2017 11:00

 

    Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №276 от 01.12.2017

Размещено: 01.12.2017 11:00 Изменено: 01.12.2017 11:00

 

   Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №277 от 14.12.2017

Размещено: 14.12.2017 11:00 Изменено: 14.12.2017 11:00

 

   Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №278 от 22.12.2017

Размещено: 22.12.2017 11:00 Изменено: 22.12.2017 11:00

 

   Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №279 от 25.12.2017

Размещено: 25.12.2017 11:00 Изменено: 25.12.2017 11:00

 

   Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №280 от 27.12.2017

Размещено: 27.12.2017 11:00 Изменено: 27.12.2017 11:00

 

   Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №281 от 28.12.2017

Размещено: 27812.2017 11:00 Изменено: 28.12.2017 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №282 от 29.12.2017

Размещено: 29.12.2017 11:00 Изменено: 29.12.2017 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №283 от 10.01.2018

Размещено: 10.01.2018 11:00 Изменено: 10.01.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №284 от 11.01.2018

Размещено: 11.01.2018 11:00 Изменено: 11.01.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №285 от 12.01.2018

Размещено: 12.01.2018 11:00 Изменено: 12.01.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №286 от 15.01.2018

Размещено: 15.01.2018 11:00 Изменено: 15.01.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №287 от 22.01.2018

Размещено: 22.01.2018 11:00 Изменено: 22.01.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №288 от 23.01.2018

Размещено: 23.01.2018 11:00 Изменено: 23.01.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №289 от 25.01.2018

Размещено: 25.01.2018 11:00 Изменено: 25.01.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №290 от 29.01.2018

Размещено: 29.01.2018 11:00 Изменено: 29.01.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №291 от 30.01.2018

Размещено: 30.01.2018 11:00 Изменено: 30.01.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №292 от 01.02.2018

Размещено: 01.02.2018 11:00 Изменено: 01.02.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №293 от 05.02.2018

Размещено: 05.02.2018 11:00 Изменено: 05.02.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №294 от 08.02.2018

Размещено: 08.02.2018 11:00 Изменено: 08.02.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №295 от 09.02.2018

Размещено: 09.02.2018 11:00 Изменено: 09.02.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №296 от 12.02.2018

Размещено: 12.02.2018 11:00 Изменено: 12.02.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №297 от 13.02.2018

Размещено: 13.02.2018 11:00 Изменено: 13.02.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №298 от 15.02.2018

Размещено: 15.02.2018 11:00 Изменено: 15.02.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №299 от 22.02.2018

Размещено: 22.02.2018 11:00 Изменено: 22.02.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №300 от 26.02.2018

Размещено: 26.02.2018 11:00 Изменено: 26.02.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №301 от 05.03.2018

Размещено: 05.03.2018 11:00 Изменено: 05.03.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №302 от 13.03.2018

Размещено: 13.03.2018 11:00 Изменено: 13.03.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №303 от 16.03.2018

Размещено: 16.03.2018 11:00 Изменено: 16.03.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №304 от 20.03.2018

Размещено: 20.03.2018 11:00 Изменено: 20.03.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №305 от 21.03.2018

Размещено: 21.03.2018 11:00 Изменено: 21.03.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №306 от 23.03.2018

Размещено: 23.03.2018 11:00 Изменено: 23.03.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №307 от 26.03.2018

Размещено: 26.03.2018 11:00 Изменено: 26.03.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №308 от 09.04.2018

Размещено: 09.04.2018 11:00 Изменено: 09.04.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №309 от 18.04.2018

Размещено: 18.04.2018 11:00 Изменено: 18.04.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №310 от 24.04.2018

Размещено: 24.04.2018 11:00 Изменено: 24.04.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №311 от 25.04.2018

Размещено: 25.04.2018 11:00 Изменено: 25.04.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №312 от 27.04.2018

Размещено: 27.04.2018 11:00 Изменено: 27.04.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №313 от 04.05.2018

Размещено: 04.05.2018 11:00 Изменено: 04.05.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №314 от 04.05.2018

Размещено: 04.05.2018 11:00 Изменено: 04.05.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №315 от 17.05.2018

Размещено: 17.05.2018 11:00 Изменено: 17.05.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №316 от 21.06.2018

Размещено: 21.06.2018 11:00 Изменено: 21.06.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №317 от 25.06.2018

Размещено: 25.06.2018 11:00 Изменено: 25.06.2018 11:00

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №318 от 26.06.2018

Размещено: 26.06.2018 11:00 Изменено: 26.06.2018 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №319 от 27.06.2018

Размещено: 27.06.2018 11:00 Изменено: 27.06.2018 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №320 от 29.06.2018

Размещено: 29.06.2018 11:00 Изменено: 29.06.2018 11:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №321 от 10.07.2018

Размещено: 10.07.2018 11:00 Изменено: 10.07.2018 15:00

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №322 от 16.07.2018

Размещено: 16.07.2018 16:00 Изменено: 16.07.2018 16:10

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №323 от 24.07.2018

Размещено: 24.07.2018 14:00 Изменено: 24.07.2018 14:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №324 от 24.07.2018

Размещено: 24.07.2018 18:00 Изменено: 24.07.2018 18:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №325 от 25.07.2018

Размещено: 25.07.2018 15:00 Изменено: 25.07.2018 15:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №326 от 26.07.2018

Размещено: 26.07.2018 14:00 Изменено: 26.07.2018 14:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №327 от 27.07.2018

Размещено: 27.07.2018 13:00 Изменено: 27.07.2018 13:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №328 от 30.07.2018

Размещено: 31.07.2018 13:00 Изменено: 31.07.2018 13:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №329 от 31.07.2018

Размещено: 31.07.2018 13:00 Изменено: 31.07.2018 13:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №330 от 02.08.2018

Размещено: 02.08.2018 16:00 Изменено: 02.08.2018 16:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №331 от 03.08.2018

Размещено: 03.08.2018 9:40 Изменено: 03.08.2018 9:42

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №332 от 06.08.2018

Размещено: 06.08.2018 15:00 Изменено: 06.08.2018 15:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №333 от 07.08.2018

Размещено: 07.08.2018 17:00 Изменено: 07.08.2018 17:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №334 от 08.08.2018

Размещено: 08.08.2018 14:00 Изменено: 08.08.2018 14:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №335 от 10.08.2018

Размещено: 10.08.2018 16:00 Изменено: 10.08.2018 16:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №336 от 13.08.2018

Размещено: 14.08.2018 16:00 Изменено: 14.08.2018 16:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №337 от 15.08.2018

Размещено: 17.08.2018 16:00 Изменено: 17.08.2018 16:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №338 от 16.08.2018

Размещено: 17.08.2018 16:00 Изменено: 17.08.2018 16:02

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №339 от 20.08.2018

Размещено: 20.08.2018 16:50 Изменено: 20.08.2018 16:55

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №340 от 23.08.2018

Размещено: 23.08.2018 16:00 Изменено: 23.08.2018 16:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №341 от 03.09.2018

Размещено: 04.09.2018 16:00 Изменено: 04.09.2018 16:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №342 от 12.09.2018

Размещено: 12.09.2018 16:00 Изменено: 12.09.2018 16:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №343 от 19.09.2018

Размещено: 19.09.2018 12:00 Изменено: 19.09.2018 12:05

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №344 от 21.09.2018

Размещено: 21.09.2018 12:00 Изменено: 21.09.2018 12:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №345 от 01.10.2018

Размещено: 01.10.2018 12:00 Изменено: 01.10.2018 12:05

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №346 от 18.10.2018

Размещено: 18.10.2018 12:00 Изменено: 18.10.2018 12:05

 

  Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №347 от 29.10.2018

Размещено: 29.10.2018 12:00 Изменено: 29.10.2018 12:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №348 от 06.11.2018

Размещено: 07.11.2018 12:00 Изменено: 07.11.2018 12:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №349 от 07.11.2018

Размещено: 07.11.2018 12:00 Изменено: 07.11.2018 12:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №350 от 12.11.2018

Размещено: 12.11.2018 12:00 Изменено: 12.11.2018 12:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №351 от 13.11.2018

Размещено: 13.11.2018 12:00 Изменено: 13.11.2018 12:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №352 от 16.11.2018

Размещено: 16.11.2018 12:00 Изменено: 16.11.2018 12:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №353 от 07.12.2018

Размещено: 07.12.2018 12:00 Изменено: 07.12.2018 12:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №354 от 28.12.2018

Размещено :28.12.2018 12:00 Изменено: 28.12.2018 12:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №355 от 09.01.2019

Размещено :09.01.2019 12:00 Изменено: 09.01.2019 12:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №356 от 28.01.2019

Размещено :28.01.2019 12:00 Изменено: 28.01.2019 12:05

 

 Про­то­кол за­се­да­ния Прав­ле­ния №357 от 01.03.2019

Размещено :01.03.2019 12:00 Изменено: 01.03.2019 12:05

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Д, офис 616

Тел: +7 (800) 333-24-13

E-mail: info@specprogekt.ru

 

 

© 2014 Ассоциация "Объединение проектировщиков" «СпецПроект»

создание сайта apollodesign.ru